Detail zamestnanca

Ing. Tibor Javorek
referent pre prípravu stavieb - stavebný dozor
číslo dverí: 528
tibor.javorek@msunitra.sk