Detail zamestnanca

Mgr. Lívia Hodulík
referentka pre prevádzku
číslo dverí: TIC
hodulik@nitra.sk