Detail zamestnanca

Mgr. Lenka Hanáková
koordinátorka programov
číslo dverí:
lenka.hanakova@msunitra.sk