Detail zamestnanca

Mária Galová
referentka pre ľudské zdroje (PaM v školstve)
číslo dverí: 627
maria.galova@msunitra.sk