Detail zamestnanca

Helena Chlebcová
referent pre spisovú agendu
číslo dverí: 417
helena.chlebcova@msunitra.sk