Detail zamestnanca

Mgr. Antónia Koprdová
referent pre verejné obstarávanie
číslo dverí: 423
antonia.koprdova@msunitra.sk