Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre 2017
18. august 2017
Aj v tomto roku sa Nitra pripojí k spoločným celoslovenským Dňom európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD)

Aj v tomto roku sa Nitra pripojí k spoločným celoslovenským Dňom európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), podujatia, prenášajúceho myšlienku spoločnej Európy do takej dôležitej oblasti, akou je kultúra.

DEKD sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou., ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch s cieľom zvýšiť povedomie a hrdosť obyvateľov o miestnom dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť vedomie o jeho prepojení s európskym kultúrnym dedičstvom.

Slávnostné otvorenie DEKD na Slovensku organizujú Ministerstvo kultúry SR, národný komitét Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí  Slovenska. V  tomto roku bude hostiť slávnostný otvárací ceremoniál 7. septembra 2017 mesto Trnava spoločnou témou: Pamiatky a príroda, krajina možností.

Téma sa vždy snaží obsiahnuť hodnoty hmotného kultúrneho dedičstva a zároveň ich spojiť s výnimočnosťou nehmotného.

Mesto Nitra smerovalo svoje aktivity tiež k tomuto spojeniu, veľmi nápaditou a atraktívnou formou sprístupní vybrané pamiatky, pamätihodnosti a kultúrne inštitúcie čo najširšiemu spektru záujemcov v  dňoch 6. až 29. septembra. Všetky účastnícke body budú vizuálne označené, aby návštevníci vedeli, kde sa môžu niečo nové dozvedieť.

Slávnostné otvorenie DEKD v Nitre sa uskutoční v areáli Nitrianskeho hradu 8. septembra za prítomnosti prezidenta ICOMOS Slovensko privítaním  a verejnou diskusiou s odborníkmi o význame Nitrianskeho hradu. Podujatie bude sprevádzané hudobným vystúpením a výstavou výtvarných prác žiakov ZUŠ.

V navštevovanom Ponitrianskom múzeu bude novootvorená výstava so špeciálnym výberom: Prehliadaná príroda – obyčajné i zvláštne prírodniny zo zbierok múzea.

Štátny archív v Nitre pripravil v rámci Dňa otvorených dverí komentované prehliadky archívu a archívnych depotov, výstavu najzaujímavejších archívnych dokumentov, tvorivé dielne pre deti s veľmi zaujímavým interaktívnym programom, prednášku spojenú s výstavou  na tému: Vysťahovalectvo zo Slovenska a jeho odraz v archívnych dokumentoch a tiež dvojdňovú medzinárodnú konferenciu Dejiny archívov – archívy dejín.

Do podujatia sa zapája aj KPÚ v Nitre veľmi invenčným spôsobom – komentovanými prehliadkami odborných metodikov vybraných známych i menej známych pamiatok a pamätihodností na území mesta i regiónu.

Nitrianska galéria pripravila okrem vstupov do svojich depozitov tiež výtvarné tvorivé dielne zamerané na prírodu a pamiatky v Nitre pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií.

Katedra archeológie FF UKF v Nitre v spolupráci s CHKO Ponitrie sa postará o zážitok  deťom, ktoré sa chcú hravou formou dozvedieť o pamiatkach a archeolokalitách v Nitre a okolí. Tvorivé dielne, ktoré pre ne pripravila,  budú súbežne realizované v dvoch blokoch na témy: Mladý archeológ objavuje starobylú Nitru a Mladý prírodovedec skúma prírodu okolia Nitry. Okrem toho pripravili prednášku a komentovanú prehliadku Oponického hradu spojenú s prezentáciou nálezov.

Zaujímavé oživenie a pohodu prinesie tiež Slovenské poľnohospodárske múzeum , ktoré v rámci DOD organizuje Nedeľný piknik na dekách v areáli  múzea, s bohatým kultúrnym programom, tvorivými dielňami a zábavou pre deti a prehliadkou expozícií.

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s CHKO Ponitrie  a Slovenskou geologickou spoločnosťou pripravili premiérovo terénnu exkurziu za pamiatkami a prírodou Zoborských vrchov. Teší sa na vás trojica odborníkov z oblasti archeológie, botaniky a geológie, ktorá vás bude sprevádzať po 10,5 km trase Zoborských vrchov. 

Bájny fénix vstáva z popola, tak by sme mohli nazvať spoločný projekt Mesta Nitry a ZUŠ J. Rosinského: „Bartfay medzi nami“ o záchrane, znovuoživení a prinavrátení sôch: Siréna, Medený kvet a Ruky, akad. sochára, nitrianskeho rodáka, umelca svetového významu – Tibora Bartfaya do mestského prostredia.

 DOD na Kalvárii ponúkne odborný výklad správcu farnosti a historika architektúry o zaujímavostiach o vývoji areálu, o nedávno ukončených pamiatkových výskumoch, o živote Verbistov – Spoločnosti Misionárov Božieho Slova. Misijné múzeum priblíži návštevníkom aktivity
 Verbistov, sprístupnené budú tiež zaujímavé exponáty z misijných ciest. Otvorené pre návštevníkov budú: Kostol Božieho hrobu na vrchole Kalvárie,  krypty a farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie.

Zoborský skrášľovací spolok  tradične záujemcom o históriu ponúkne netradičný zážitok prostredníctvom veľmi obľúbených denných i nočných prehliadok areálu kláštorného komplexu kamaldulov s ruinou Kostola sv. Jozefa „pátrom Filipom“. Priebeh obnovy NKP priblíži metodik KPÚ v Nitre a detskí návštevníci si budú môcť svoje majstrovské zručnosti preveriť výrobou vtáčích búdok.

Slávnostné ukončenie DEKD 2017 v Nitre v areáli Nitrianskeho hradu bude patriť žiakom  Spojenej katolíckej školy v Nitre, ktorí vystúpia s divadelným predstavením zo života Svätopluka pod názvom: Od kolísky po hrob.

Čítajte viac na : www.dekd.sk

Iveta Žitňanová

 

Súbory na stiahnutie:


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022