Čestný občan Nitry Ladislav Švihel sa dožil významného životného jubilea
3. júl 2018
Ladislav Švihel je nositeľom celého radu domácich a zahraničných ocenení. Od roku 1998 je nositeľom Radu Ľudovíta Štúra I. triedy

V piatok 29. júna sa vo Veľkej dvorane Ponitrianskeho múzea v Nitre uskutočnilo pri príležitosti 80-ročného životného jubilea bývalého generálneho riaditeľa Agrokomplexu – Výstavníctvo akad. arch. Ing. Ladislava Švihela slávnostné otvorenie výstavy jeho obrazov pod názvom Život s farbami.

Medzi pozvanými hosťami bol bývalý prezident SR Ivan Gašparovič s manželkou, primátor Nitry Jozef Dvonč, vedúca odboru kultúry MsÚ Dagmar Bojdová, ďalšie významné osobnosti mesta Nitry a Slovenska, ako aj členovia jeho rodiny, priatelia a bývalí kolegovia.

Autora a jeho dielo predstavil riaditeľ Ponitrianskeho múzea Anton Števko, nespočetný rad jubilantových zásluh vymenoval v úlohe moderátora herec Dušan Jamrich.

Oslávencovi zablahoželal i primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý v príhovore ocenil nespočetné zásluhy Ladislava Švihela v pozícii generálneho riaditeľa Agrokomplexu – Výstavníctva, ale aj ako dlhoročného organizátora koncertu Hoj vlasť moja a vianočných koncertov, ktoré sa stali trvalou súčasťou kultúrneho kalendára mesta Nitry a patria medzi najnavštevovanejšie podujatia v Nitre. 

Súčasťou vernisáže bolo vystúpenie huslistu Jána Berkyho Mrenicu, Ľudovej hudby Miroslava Dusíka, v sprievode ktorej účinkovali sólisti Ján Babjak, Martin Babjak, Otokar Klein, Jana Bernátová a Petra Zaujcová.

Ladislav Švihel je nositeľom celého radu domácich a zahraničných ocenení. Od roku 1998 je nositeľom Radu Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti šírenia dobrého mena Slovenska v zahraničí, roku 2002 mu bolo udelené štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy za rozvoj medzinárodných výstav a veľtrhov.

Jeho zásluhy si ctí i jeho rodné mesto Nitra. Za dlhoročnú záslužnú činnosť bol ocenený v roku 1995 udelením Ceny mesta Nitry za rozvoj slovenského výstavníctva, jeho propagáciu v medzinárodnom meradle, za neúnavnú snahu o oživovanie tradícií a hľadanie historických prameňov nášho národa. V roku 2008 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Nitry za zviditeľňovanie mesta Nitry, v roku 2013 prevzal najvyššie matičné vyznamenanie Zlatý odznak Matice slovenskej a Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja. (SY)

Foto: Primátor Nitry Jozef Dvonč zablahoželal Ladislavovi Švihelovi k významnému životnému jubileu – 80 narodeninám. Foto: Ľudmila Synaková


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022